Молитва преподобному Тихону Луховскому, Костромскому

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и достоблаже́нне о́тче наш Ти́хоне! Ты вои́стину муж жела́ний духо́вных и вторы́й Дании́л показа́лся еси́. Я́коже бо о́ный дре́вних и ди́вных открове́ний сподо́бился, си́це и ты, преподо́бне, восхожде́ния в се́рдцы свое́м полага́я, преспева́л еси́ в доброде́телях, восходя́ от си́лы в си́лу и, я́ко до́брый и ве́рный раб, вшел еси в ра́дость Го́спода твоего́. Те́мже мы, я́ко духо́вная ча́да твоя́, любо́вию побужда́еми, похва́льная песнопе́ния в честне́й па́мяти твое́й по ме́ре ве́ры на́шея тебе́ воспису́ем и моли́твенно на по́мощь на́шей не́мощи призыва́ем. Смире́нно мо́лим тя, преподо́бне и пресла́вне о́тче наш Ти́хоне: твои́ми благоприя́тными ко Го́споду моли́твами заступи́ возлю́бленную тобо́ю пусты́ню сию́, град же, и весь, и всех, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, от вся́каго наве́та сопроти́внаго, от вся́ких бед и напа́стей и от вся́каго зла. Моли́ся, преподо́бне, о стране́ на́шей, умоли́ Ми́лостиваго Бо́га и о нас, смире́нных и недосто́йных, да отпу́стит нам вся прегреше́ния на́ша, да спасе́т нас благода́тию Свое́ю и сподо́бит ра́дости ве́чныя наслажда́тися в Го́рнем о́нем Иерусали́ме, и́же есть ма́ти всем нам, ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми, от ве́ка Ему́ благоугоди́вшими, в ни́хже в Тро́ице сла́вимый Бог благослове́н есть всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.